donderdag 19 maart 2020

Absentio Anima Sani: de COVID-19 gerelateerde symptomen waar de RIVM niet over spreekt...

Dat COVID-19 op griep lijkt maar het zeker niet is, is -gelukkig- voor een steeds grotere groep mensen wel duidelijk. Dat iemand die niest niet per definitie een 'COVID'-lijder is, begint ook bij mensen te dagen. Dit allemaal dankzij die informatie die de RIVM aan ons Nederlanders geeft via hun website 'rivm.nl'. Er is echter een hele groep symptomen - gerelateerd aan SARS-COV-2- die niet door de RIVM beschreven worden en die een grote impact op onze samenleving hebben én het verloop van deze pandemie.

Wat ik heb geobserveerd ten aanzien van deze verschijnselen is het volgende:

Personen gaan compulsief hamsteren en hoewel er herhaaldelijk aan hen wordt verteld dat dit niet nodig is en zelfs wordt getoond met bewijzen dat dit niet nodig is, blijven deze personen een overdaad aan - onder andere- toiletpapier, droogwaren, conserven en reiniging/ontsmettingsmiddelen kopen.

Personen zijn er van overtuigd dat zíj specifiek immuun zijn voor alle virussen. Ze zijn er van overtuigd dat de afwezigheid van symptomen als 'verkoudheidsverschijnselen' of andere door het RIVM aangegeven symptomen het bewijs is dat zij het virus niet bij zich hebben. Deze personen willen dit benadrukken door zich expliciet niet te conformeren aan het verzoek 'social distancing' en zoeken elkaar juist op in -bijvoorbeeld- 'Lock Down party's'.
Een variant hierop is 'mijn kinderen zijn immuun' of 'kinderen kunnen het virus niet overdragen'...
Nee mensen: kinderen zijn minder vatbaar, maar kunnen het wel krijgen en kunnen zeker dragers zijn én het dus overdragen (júist met hun snotneuzen en gesabbel overal aan...!!!) ; als scholen dus sluiten, ga dan niet met zijn alleen naar binnenspeeltuinen als 'Ballorig', 'Monkey Town' of 'Smalland'!!!

Personen lijken cognitieve vaardigheden te verliezen. Een bericht als 'alleen bij binnen reizen' verwordt bij deze populatie: "ook van toepassing op 'naar buiten reizen'" (en vice versa). Een advies van een instantie is ineens verworden tot een verplichting. Een bericht als 'u mag het huis nog uit om de noodzakelijke boodschappen te doen" wordt beleefd als "u kunt dagelijks uw kopje koffie nog komen doen met al uw buurtgenoten bij de koffiecorner in uw lokale supermarkt". De afstand van 1,5 meter in een wachtrij is voor deze personen een kans om voor te piepen want de kennis dat deze 1,5 meter niet voor hen bedoeld is, maar dat dit de 'social distancing' afstand is, is in hun hersenen nog niet verwerkt als kennis.

Personen zijn OostIndisch Egoïstisch. Dit is een variant op 'OostIndisch Doof', dit zijn mensen die op diverse berichtgevingen (social media) doen hoe sociaal ze wel niet zijn en hoe egoïstisch en asociaal bepaald gedrag wel niet is bij anderen. Ze wijzen met vingers en nagelen anderen aan de schandpaal 'hoe erg ze wel niet zijn'. Daarbij wordt de beweegreden of context van de ander compleet genegeerd. Het zijn die mensen die zeggen "Je zou ook eens aan de ander moeten denken", terwijl ze zelf  júist niet aan die persoon denken waar ze die boodschap aan sturen én - nog erger- vervolgens zelf zeer asociaal gedrag vertonen.
Boos werd ik bijvoorbeeld van (ik citeer (bijna): "daarbij wist ik  [product x]  af te troggelen van [persoon x] omdat ik hoorde dat het nergens anders meer te koop was". Dat 'persoon x' , die dat dan hoogstwaarschijnlijk maar uit goedheid heeft gegeven, vervolgens dat 'product x' met grote zekerheid vanuit eigen zak moet betalen omdat baas van persoon x dat niet vergoed is de persoon die het aftroggelde maar even ontgaan...(en dat vervolgens andere mensen dat een mooi verhaal vinden, vind ik helemaal )&()&@#*~ - onbegrijpelijk laten we maar zeggen)
Mensen zijn sociaal en altruïstisch wanneer dit hen goed afschildert bij anderen en social media, maar feitelijk gaan ze gewoon voor asociaal en egoïstisch wanneer het hen zelf het beste uitkomt.

Personen negeren de (wetenschappelijke) feiten en cijfers. Het gekke is dat deze personen de mensen die nu zeggen dat de aarde plat is, voor 'gekkies' uitmaken. Deze personen zijn er van overtuigd dat 'het virus zo erg niet is', dat 'deze maatregelen allemaal overdreven zijn', 'dat thuiswerken onzin is' (en dat is helemaal schadelijk als dit een werkgever betreft en de werknemers dus met alle zorgen van dien zich dienen te melden op de werkplek met veel collega's bijeen!) en dat 'allemaal wel overwaait' of 'bij een gemiddelde stevige griep is het erger'. Hoe de wetenschap ook publiceert, hoe de cijfers ook anders laten zien; deze mensen weigeren in te zien dat COVID-19 toch echt een ander verhaal is. Zélf mensen die gezinsleden hebben die behoren tot de COVID-19-risicogroepen (Astma, hartkwalen etc.)  heb ik dit gedrag zien vertonen.
Ik plaatste een overzicht waar in stond 'bron RIVM', maar feitelijk was dit niet getoetst... mensen namen het klakkeloos over en deelde het zonder nadenken...zonder enige bron-onderzoek te doen (en ik moet toegeven; ook ik had 'm zonder toetsen gedeeld)

Verder heb ik een -gelukkige zeldzaam- geval weten te noteren van een 'vechtpartijen bij het niet kunnen verkrijgen van een product' en een geval van  'ik weiger hulp omdat het niet van mijn land is' (deze laatste is gelukkig dus maar 1 persoon, maar die is wel -helaas- president van dat land).

De symptomen die ik hierboven beschrijf, worden niet beschreven door de RIVM maar zijn mijn inziens wel symptomen die zeer hardnekkig zijn én tot op de wortel uitgeroeid dienen te worden; dit mogen we niet tolereren als maatschappij en dienen we aan de kaak te blijven stellen. Ik ben van mening dat ze namelijk veel impact hebben op zowel de samenleving algemeen als het verloop van deze COVID-19 pandemie.

Laten we alsjeblieft een vuist maken tegen deze groep symptomen die ik noem: Absentio Anima Sani.
Oftewel: afwezigheid van gezond verstand!

Geen opmerkingen: